عاشورا، از احساس تا واقعیت

برنامه روضه ده اول محرم به صورت آنلاین:

ساعت ۱۸:۴۵ الی ۱۹:۰۰ زیارت عاشورا

ساعت ۱۹ الی ۱۹:۱۰ شعرخوانی

ساعت ۱۹:۱۰ الی ۲۰:۰۰ سخنرانی دکتر حمیدرضا مقصودی

ساعت ۲۰:۰۰ الی ۲۰:۱۵ اذان و نماز

ساعت ۲۰:۱۵ الی ۲۱:۳۰ عزاداری ذاکرین اهل البیت توسط آقایان

حاج علی اصغر نیلچی

حاج مهدی نوابی

حاج سید علی سیدنورانی

لینک آپارات:

https://www.aparat.com/hamid_reza_maghsoodi/live

لینک YouTube (برای عزیزان خارج از کشور)

https://www.youtube.com/channel/UC3Mpd-2GgD-srALgwT_Mpig/

لینکهای کمکی:

https://lahzenegar.com/play/64bAo

لینک صدای هیئت:

http://kheyam.ir/embed/live/10